810

(Alkan Avcıoğlu - 15 Ocak 2016 / BirGün)Efsanevi İngiliz müzisyen David Bowie, 69 yaşında hayata veda etti. 20. yüzyılın en ilham verici kültür ikonlarından biri olan David Bowie sadece müzikleriyle hatırlanmayacak. Beyazperdede hafızalara kazınan rollerini bir hatırlayalım istedik.Dünyaya Düşen Adam / The Man Who Fell to Earth (1976)
Yönetmen: Nico­las Roeg

David Bowie'nin kam­era karşısına kur­maca bir film için ilk kez geçtiği, Nico­las Roeg'in kült klasiği ‘Dünyaya Düşen Adam’, Bowie'nin fil­mo­grafisinin hala en un­utul­ma­zlarından biri. İnsan görünümlü bir uzaylı Thomas Jerome New­ton rolü için David Bowie'nin düşünülmesi, sinema tar­i­hinin en is­a­betli oyuncu ter­cih­lerinden biri diye­bil­i­riz. David Bowie'nin dünya dışı sahne per­sona'sına da refer­anslarla izlenebilen film, Bowie'nin 'Labirent’ ile be­raber en fazla ikonikleşen rolüne sahip.


Mutlu Noeller Bay Lawrence / Merry Christ­mas Mr. Lawrence (1983)
Yönetmen: Nag­isa Ôshima

Usta yönet­men Nag­isa Ôshima'nın 1983 tar­ihli savaş dramını David Bowie'siz hayal etmek imkansız. Bowie'nin 2. Dünya Savaşı sırasında bir Japon kampında savaş esiri olan Jack Cel­liers'ı can­landırdığı filmde kamp ko­mu­tanını ise Ryuichi Sakamoto can­landırıyordu. David Bowie'nin en “dünyalı” rolü sayıla­bile­cek Jack Cel­liers karak­ter­ine ge­tirdiği yorum gerçekten un­utul­maz.
Yönetmen: Tony Scott

Tony Scott'ın bu ilk filmi, akıllar­dan çıkmayan at­mos­feriyle tuhaf ve ben­z­er­siz bir film. Müthiş mizansen­leri ve par­mak ısırtan görsel kom­pozisy­on­ları kadar oyun­cu­ların per­for­mansı da 'Açlık'ı klasik mer­tebe­sine ulaştıran un­surlar­dandı. David Bowie ise oyuncu kadro­su­nun en aykırı ve en akılda kalıcı is­miydi. An­dro­jen vam­pir John Blay­lock rolünde tüyler ürper­tici dere­cede doğal bir per­for­mans sergiliyordu.Yönetmen: Jim Hen­son

David Bowie'nin beyazperde mac­erasının en popüler du­rak­larından biri. Görselliğiyle hafızalara kazanan bu fan­tastik mac­era fil­minde David Bowie de görünümüyle hafızalara kazınıyordu. Günümüzde artık David Bowie ve sinema dey­ince, Gob­lin Kralı Jareth rolü akla ilk gelen görüntüler­den biri. Filmin müzik­lerinde de David Bowie imzası olduğunu not düşelim.
Yön: Christo­pher Nolan

Nikola Tesla rolü için David Bowie'den daha iyi bir seçim aklınıza geliyor mu? Christo­pher Nolan'ın her iz­leyişte kıymeti daha da artan filmi 'Prestij'in en kilit karak­ter­lerinden biriydi Nikola Tesla. David Bowie'nin her sahnede ra­hatlıkla rol çalan ve eleştir­men­lerin de övgüsünü kazanan per­for­mansıyla Tesla, gerçek sihri iz­leyi­ciye gösteriy­ordu. Bowie'nin bu rolü en başta red­dettiğini ve Nolan'ın bit­meyen ısrar­ları sonucu kabul et­m­eye ikna olduğunu da not düşelim.DAVID BOWIE MÜZİK­LERIYLE GÜCÜNE GÜÇ KATAN 10 FİLM

1. Kötü Kan / Mau­vais Sang & Frances Ha
2. Suda Yaşam / Life Aquatic with Steve Zis­sou
3. Radio On
4. Labirent / Labyrinth
5. Kayıp Oto­ban / Lost High­way
6. Chris­tiane F.
7. Kırmızı Değirmen / Moulin Rouge
8. Saksı Olmanın Fay­daları / The Perks of Being a Wall­flower
9. Soy­su­zlar Çetesi / In­glo­ri­ous Bas­terds
10. Marslı / The Mar­t­ian

0 yorum:

Yorum Gönder