530

EN İYİ 5 WES CRAVEN FİLMİ

(Alkan Avcıoğlu - 4 Eylül 2015 BirGün)


Korku sinemasının usta yönetmeni Wes Craven, 76 yaşında hayata veda etti. Türe defalarca taze kan getirmeyi başarmış ve sayısız yönetmene ilham olmuş yönetmenin en iyi filmlerini analım istedik. 

Wes Craven'ın teen slasher türüne yeniden hayat verdiği ‘Çığlık’ bugün artık çağdaş korku sine­masının kilo­me­tretaşlarından biri. Korku sine­ması tar­i­hine ve türün ge­lenek­ler­ine refer­anslarla dolu bu post­mod­ern başyapıt, usta yönet­menin bir kez daha korku sine­masının gidişatına yön vere­cek güçte olduğunu is­patlıyordu.
İlginçtir ki Wes Craven'ın ilk filmi olan 'Sol­daki Son Ev’ yönet­menin başarılarla dolu fil­mo­grafisinin hep zirvelerinde yer al­maya devam etti. Birçok korku klasiğine imza atmış olmasına rağmen yönet­menin ilk fil­minde yarattığı bunaltıcı ve ra­hatsız edici at­mos­ferin gücüne pek az film erişebildi. Wes Craven'ın, 'Sol­daki Son Ev'in düşük bütçesini, biçimi ve at­mos­feri için bir avan­taj ha­line ge­tire­bilmesi, bu kült filmin günümüzde etk­isini hala yi­tirmemesinin sırrı.
Korku türünün en popüler klasik­lerinden birisi olan 'Elm Sokağı Kabusu’ bir seriye dönüşerek bir jen­erasy­onun uyu­mak­tan ko­rk­masına sebep olmuştu. Filmin şüph­e­siz en akılda kalıcı yanı, sinema tar­i­hinin en ikonik kötü adamlarından biri olan Freddy Krueger'i popüler kültere armağan etmiş olması.
Yönet­menin en aykırı ve sert film­lerinden biri olan 'Mer­di­ven Altındak­iler’ alt metinleriyle de sınırları zor­layan bir korku filmi. Alamet-i farika bir tuhaflığa sahip 'Mer­di­ven Altındak­iler’ usta yönet­menin fil­mo­grafisinde genel­likle tozlu raflarda kalan bir film. Ancak her iz­leyişte kıymetini hatırlat­a­cak sah­nel­erle dolu 'Mer­di­ven Altındak­iler’ Wes Craven'ın mizahının en iyi örnek­lerinden biri.
'Çığlık’, 'Elm Sokağında Kabus’ ve 'Sol­daki Son Ev’. Yönet­menin tartışmasız klasik­leri. Pek çok list­ede bu üçlüyü 'Mer­di­ven Altındak­iler’ izler. Beşinci sıra ise 'Te­pen­in Gözleri’ veya 'Gece Uçuşu’ veya kötü film hayran­larının ter­cihi 'Şok'a gider. Bun­ların yer­ine list­edeki 5. yer­im­izi, korku türünün ciddi mer­aklılarının takdirini kazanan bir başka “suçlu zevk” ter­cihi olan 'Yılan Ve Gökkuşağı'na vere­lim iste­dik. Wes Craven'ın fil­mo­grafisinin en acayip ve en cesur film­lerinden biri olan 1988 tar­ihli yapım, görsel an­lamda yönet­menin en özgün işlerinden.


0 yorum:

Yorum Gönder