330


Alkan Avcıoğlu - 08 Mayıs 2015 BirGünPaul Thomas Anderson'un son filmi Inherent Vice / Gizli Kusur bugün vizyona giriyor. Thomas Pynchon’ın aynı adlı romanından uyarlanan ve 1970'lerde Los Angeles'ta geçen film referanslarla dolu çılgın bir alegori. Biz de yönetmenin etkilendiği ve bu filmin akıllara getirdiği filmlere bir göz attık.
Repo Man / Zorlu Yarış - 1984
Yön: Alex Cox


Alex Cox'un kült filmi punk ve bil­imkurgu öğeleri ile dolu tuhaf bir kara komedi. Paul Thomas An­der­son'un de­falarca izlediğini be­lirttiği 'Repo-Man’ 1980'ler­den en sevdiği film­ler­denmiş. 'Gizli Kusur’ ile bu filmin akra­balık bağları ise bilimkurgu yanı veya mizahi yönünden ziyade San Fer­nando Val­ley banliyösündeki ortamı resmedişi. Gerçeklik ile bağını yi­tirmiş hippi anne-ba­balar ve onların bir nevi amaçsızlıkla boğuşan çocukları 'Gizli Kusur'un dünyasını akla ge­tirir türden. An­der­son'un en çok etk­ilendiği ise Wim Wen­ders ve Jim Jarmusch'la da çalışmış olan 'Repo-Man'in görüntü yönet­meni Robby Müller. “Film çek­m­eye devam ettikçe Müller'inkiler gibi gözüken dış, gece çekim­leri yapmaya çalışıyor olacağım” diyor An­der­son.Jackie Brown, 1997
Yön: Quentin Taran­tino


Paul Thomas An­der­son katıldığı pek çok film fes­ti­valinde yeni filmi 'Gizli Kusur'u çek­erken ona ilham veren film­leri ve tüm za­man­lar­dan en çok sevdiği film­leri an­lattı. Taran­tino'nun filmi neredeyse bu ik­isinin ortasında bir yere denk geliyor. Hem çok sevdiği hem de etk­isi adeta 'Gizli Kusur'un dokusuna nüfuz ettiği bir film. An­der­son bu film­den bahsederken Taran­tino'yu övgülere boğduğu kadar filmin Sally Menke imzalı kur­gusunu da övgülere boğuy­ordu. Ancak tabi ki 'Gizli Kusur'la 'Jackie Brown'ın en büyük akra­balık bağı karak­ter­lere ve diyaloglara yaklaşım tarzı. Her iki filmin de ustalığının ince nüanslarda gizli olması boşuna değil. Nitekim An­der­son, kur­gu­nun yanı sıra 'Jackie Brown'ın özenli diyaloglarından, her sah­nenin şefkat ve du­yarlılıkla çek­ilmiş olmasından da etkilenmiş.

North by North­west / Gizli Teşkilat - 1959
Yön: Al­fred Hitch­cock


'Gizli Teşkilat’ An­der­son'un sadece bu filmini değil onun yönet­menliğini ve sinemaya yaklaşımını en fazla etk­ileyen film­ler­den biri. Nitekim sinema tar­i­hinde en sevdiği birkaç film­den birisi. “Filmin karmaşık olay örgüsünden ziyade görsel ter­cih­lerini ve duygu­ları” hatırlıyorum diyor An­der­son. Hitch­cock'un filminin olay örgüsüne hakimiyeti ve tarzının bambaşka olduğu kesin ama An­der­son'un son fil­minde olay örgüsünün akışına çok da kafayı tak­ma­ması işin görsel kısmını daha önemsediğinden. “Ve tabi ki Cary Grant” diyor An­der­son; “cep tele­fonuyla bile film çek­s­eniz, içinde Cary Grant varsa muhteme­len çok iyi bir film olur.” Biz de aynı şeyi An­der­son'un son iki filmini düşününce Joaquin Phoenix için söylesek yanlış olmaz sanırım.
The Big Lebowski / Büyük Lebowski - 1998
Yön: Joel Coen, Ethan Coen


An­der­son, Coen bi­rader­lerin 'Rais­ing Ari­zona’ filmine nasıl taptığını anlatır her fırsatta. Ama 'Gizli Kusur'a 'Büyük Lebowski'den daha yakın bir film düşünmek neredeyse imkansız. Gerek ken­dini olay­ların ortasında bulan hippi dedek­tif karak­teriyle gerek de olay örgüsüne yaklaşımıyla 'Gizli Kusur'u izlediğin­izde aklınıza gele­cek ilk film­ler­den biri ola­cak 'Büyük Lebowski’. Üste­lik film­lerin özellikle de diya­log düzeyinde ve mese­lesini cid­diye alış dere­cesinde aynı tonu paylaştığını söyleye­bil­i­riz. Bu­rada şüph­e­siz es geçilmemesi gereken şey şu: Coen'lerin 'Büyük Lebowski'de ilham aldığı ve saygı duruşunda bu­lunduğu pek çok klasik film, 'Gizli Kusur'u da etk­ilemiş du­rumda.
The Long Good­bye / Uzun Veda - 1973
Yön: Robert Alt­man


Neil Young'un yönettiği 'Jour­ney Through the Past’, Frank Capra'dan 1933 tar­ihli 'The Bit­ter Tea of Gen­eral Yen’, Thom An­der­sen'in belge­seli 'Los An­ge­les Play Itself’ ve Howard Hawks'ın 'The Big Sleep'i. Bun­lar ve muhteme­len daha niceleri 'Gizli Kusur'un anımsattığı ve belli açılar­dan beslendiği film­ler olarak düşünülebilir. Ancak hiçbirisi Alt­man'ın 'Uzun Veda'sı kadar hem içerik hem biçim anlamında 'Gizli Kusur'a yakın du­ra­maz. An­der­son bu filme belki Coen'lerin yaptığı gibi bir kedi kadar bariz bir sem­bolle refer­ans göster­miyor ama hikayenin at­mos­feri ve başkarak­terinin mücade­lesi 'Uzun Veda'ya oldukça yakın du­ruyor. Özel­likle de görsel olarak. An­der­son'un 'Uzun Veda'daki Los An­ge­les'ı pek çok sahnede düşündüğü kesin.


(8 Mayıs 2015 / BirGün)

0 yorum:

Yorum Gönder