757

(Alkan Avcıoğlu - 18 Aralık 2015)


Yıl sonunun gelmesiyle birlikte Yılın En İyi Filmleri listeleri bir bir yayınlanırken biz bu hafta farklı bir liste hazırlayıp hak ettiği ilgiyi görmemiş filmlere odaklandık. 


Sağımız solu­muz yıl sonu lis­teleriyle, yılın en iyi film­leriyle dolu. Eleştir­men­ler ve iz­leyi­ciler kendi lis­telerini oluştu­ruy­or­lar. Bu tarz lis­telerin popüler ter­cih­lerini her yerde görmeye başladık bile. Ancak her film gişede tozu du­mana katan, ödülleri bir bir toplayan, yıl sonu lis­telerinde zirvel­erde yer alan ‘Mad Max: Fury Road’ kadar şanslı değil.

Biz de bu hafta farklı bir şey yapıp bu film­lerin peşine düşelim dedik. 2015 yılında Türkiye'de vizy­ona girmiş film­ler arasında gişede ilgi görmemiş, pek gürültü kopar­mamış ve hak ettiği kadar ken­disin­den bahsedilmemiş film­ler­den bir der­leme hazırladık. List­edeki film­ler gişede 5.000 iz­leyicinin altında olan film­ler. Ama bu film­lerin pek çoğu her­hangi bir en iy­iler lis­tesinde ra­hatlıkla yer al­a­bile­cek film­ler. Fakat bir şek­ilde bu film­lerin bazıları daha az izlendiği için, daha az bahsedildiği için “en iy­iler” vit­rinin arkalarında un­utu­luyor. Ne var ki hak ettiği il­giyi görmemeleri, ne kadar iyi olduk­ları gerçeğini değiştir­miyor.

Or­taya çıkan sonuçsa oldukça ilginç. Liste, yurtdışında 30'un üzerinde ödül kazanmış belge­sel The Look of Si­lence/Ses­si­zliğin Bakışı, Altın Ayı ödüllü Jafar Panahi filmi Taxi/Taksi Tahran, Oscar adayı The Salt of the Earth/Toprağın Tuzu gibi film­ler­den,  OHA: Oflu Hoca'yı Ara­mak, Når Dyrene Drømmer/Hay­van Düşü, Cialo/Beden gibi sıradışı film­lere kadar uzanıyor.
45 Years/45 Yıl, The Duke of Bur­gundy/Bur­gonya Dükü, Jauja/Hayal Ülkesi, Mia Madre/Annem ve Phoenix/Yüzündeki Sır gibi eleştir­men­lerin yıl sonu lis­telerinde kendine yer bu­la­cak film­ler; ses­siz sedasız vizy­ona girip çıkan A Most Vi­o­lent Year/En Şiddetli Sene, The Im­mi­grant/Bir Za­man­lar New York, Slow West / Sakin Batı gibi olağanüstü yönet­men­lik­lere sahip film­ler de hak ettiği il­giyi görmeyen­ler­den.
Lost River/Kayıp Nehir, Ple­mya/Ka­bile gibi eleştir­men­leri ikiye bölen film­ler ve Paul Thomas An­der­son, Noah Baum­bach gibi iki önemli Amerikalı yönet­menin son film­leri In­her­ent Vice/Gizli Kusur ve While We’re Young da kıymeti tam bil­in­meyen film­ler­den.
Sadece birkaç ay önce dünya prömiy­erini Toronto'da yapan Truth/Gizli Gerçek ve Free­held/Aşka Özgürlük; Oscar adaylıklığı bu­lu­nan Mr. Turner/Bay Turner, hak ettiği Oscar adaylığını da göre­meyen, eleştir­men­lerin fa­vorisi Force Ma­jeure/Tur­ist gibi film­ler de şüph­e­siz daha fazla iz­leyi­ciyle buluşmayı hak ediy­ordu.
Lis­tenin en özel filmi ise adaleti olan bir sinema dünyasında, genç tüm sine­ma­sev­er­lerin izleyeceği ve ilham al­a­bileceği Ahmet Uluçay belge­seli 'Te­pecik Hayal Okulu’.Te­pecik Hayal Okulu

A Most Vi­o­lent Year / En Şiddetli Sene

The Duke of Bur­gundy / Bur­gonya Dükü

Eden

In­her­ent Vice / Gizli Kusur 

Lost River / Kayıp Nehir

The Look of Si­lence / Ses­si­zliğin Bakışı

Love & Mercy / Aşk ve Mer­hamet

Ple­mya / Ka­bile

The Im­mi­grant / Bir Za­man­lar New York

The Salt of the Earth / Toprağın Tuzu

While We’re Young

Jauja / Hayal Ülkesi

Slow West / Sakin Batı

Force Ma­jeure / Tur­ist

OHA: Oflu Hoca'yı Ara­mak

Phoenix / Yüzündeki Sır

Taxi / Taksi Tahran

Free­held / Aşka Özgürlük

Feher isten / Beyaz Tanrı

45 Years / 45 Yıl

Mia Madre / Annem

Når Dyrene Drømmer / Hay­van Düşü

Cialo / Beden

Truth / Gizli Gerçek

Mr. Turner / Bay Turner

(Alkan Avcıoğlu - Sinefilin Galaksi Rehberi / 18 Aralık 2015 / BirGün)

0 yorum:

Yorum Gönder