127"Altın Ayı" Kazanan En İyi 10 Film

Alkan Avcıoğlu, 13 Şubat 2015 / BirGün
65. Berlin Ulus­lararası Film Fes­ti­vali’nin so­nuna doğru yaklaşıyoruz. Altın Ayı ödülünü kazanan film yarın akşam belli ola­cak. Biz de geçmişte bu ödüle uzanmış film­ler­den en iyi 10’unu hatırlayalım iste­dik.


1953 - Dehşet Yol­cu­ları (Le Salaire de la peur / The Wages of Fear)


Altın Ayı ödülünü kazanan filmi iz­leyi­ci­lerin oylarının belirlediği yıllarda bu ödüle uzanan ‘Dehşet Yol­cu­ları’, üzerinden geçen onca yıla rağmen es­kimeyen bir film. Ger­ilim ve heye­can yaratma anlamında adeta ak­siyon sine­masının dra­matik formülünü kuran filmin yönet­men­lik koltuğunda Henri-Georges Clouzot bu­lunuyor.

1957 - Oniki Öfkeli Adam (12 Angry Men)

Altın Ayı ödülünü ku­cak­layan Amerikan film­lerinin en önemlilerinden biri. Sid­ney Lumet’nin ilk filmi olan “Oniki Öfkeli Adam” olağanüstü senaryosu ve oyun­cu­luk­larıyla ışıldıyor. Sinema tar­i­hinin yeri sarsılmaz klasik­lerinden birisi.1958 - Yaban Çilek­leri ( Smul­tron­stal­let / Wild Strawberries )
In­g­mar Bergman’ın 1957 tar­ihli klasiği ‘Yaban Çilek­leri’ 1958’de Berlin’deki yarışmada Altın Ayı’ya uzandığında eleştir­men­lerin övgüsüne boğulan bir filmdi. Aradan yıllar geçtikçe ise daha da değer­lendi ve yüzyılın en iyi film­leri arasında kabul görmeye başladı.
1961 - Gece (La Notte)

Michelan­gelo An­to­nioni’nin ya­bancılaşma ve mod­ern insanın çöküşü üzer­ine ‘Mac­era’ ve ‘Batan Güneş’in ardından üçüncü filmi ‘Gece’, mod­ernist sine­manın kilo­me­tre taşlarından biri. Sadece kam­era çalışmasıyla ve çerçevelemeleriyle bile ödülü hak ediyor.1965 - Al­phav­ille (Al­phav­ille, Une Etrange Aven­ture de Lemmy Cau­tion)

Ucuz dedek­tif ro­man­ları, distopik bir bil­imkurgu ve kara filmin al­a­bildiğine özgün bir karışımı olan ‘Al­phav­ille’, Jean-Luc Go­dard’ın fil­mo­grafisinde özel bir yeri olan bir film. Altın Ayı tar­i­hinin en takdire şayan ödül karar­larından biri.1966 - Çıkmaz (Cul-de-Sac)

Roman Polan­ski’nin fil­mo­grafisin­deki çok daha popüler olan başyapıtlarının gölgesinde kalsa da ‘Çıkmaz’, yönet­menin aslında en özgün işlerinden biri. Neyse ki bu stilize ve ben­z­er­siz dere­cede tuhaf bir mizaha sahip film Altın Ayı ödülüne layık görülerek farkını belli etmişti.1977 - Tırmanış (Voskhozh­deniye / The Ascent)
Kendi jen­erasy­onunun en önemli Rus yönet­men­leri arasında göster­ilen Larissa Shep­itko’nun son filmi olan ‘Tırmanış’ epik bir savaş dramı olduğu kadar, aynı za­manda da muaz­zam bir sine­matografiyle bezenmiş bir ale­gori.1999 - İnce Kırmızı Hat (The Thin Red Line)

Usta yönet­men Ter­rence Mal­ick’in pek çok eleştirmene göre en iyi filmi olan ‘İnce Kırmızı Hat’ Altın Ayı tar­i­hinin en görkemli kazanan­larından biri. Mal­ick’in filmi sinema tar­i­hinin en iy­i­leri lis­telerinde sıklıkla boy gösteren bir başyapıt.
2002 - Ruh­ların Kaçışı (Sen To Chi­hiro No Kamikakushi / Sprited Away)

Sinema tar­i­hinin en büyük an­i­masyon usta­larından biri Hayao Miyazaki’nin 2001 tar­ihli an­i­masy­onu 2000’lerin tartışmasız başyapıtlarından biri. Ayrıca bu film Berlin Film Fes­ti­valinde ödül alan ilk an­i­masyon film olma özelliğini taşıyor.2011 - Bir Ayrılık (Jo­daeiye Nader az Simin / A Separation)

İranlı yönet­men As­ghar Farhadi’nin kusursuzca yazılmış ve oy­nanmış filmi sadece Berlin Film Fes­ti­vali’ndeki yarışmanın değil, yılın en iy­i­lerinden biriydi. Bas­makalıp karak­ter­ler­den kaçınan yönet­men, kom­pleks bir dra­matik yapıyla iz­leyicinin iyi ve kötü üzer­ine adeta bir Tol­stoy, bir Dos­toyevski romanı okurmuşçasına gibi düşünmesini sağlıyordu.
(13 Şubat 2015 / BirGün)

0 yorum:

Yorum Gönderme