50


Alkan Avcıoğlu "2015'in Merakla Beklenen Filmleri"ni yazdı
(16 Ocak 2015 - BirGün )

Gişe canavarlarından, devam filmlerine, ödüllere göz kırpan filmlerden, usta yönetmenlerin son filmlerine kadar 2015’te sinemaseverlerin vizyon tarihi için gün saydığı filmler. 

image


OSCAR FURYASI: Oscar adaylıklarıyla konuşula­cak filmlerin başında şüph­e­siz ki sine­ma­sev­er­lerin sabırsızlıkla bek­lediği 'Bird­man' var. Onu yönet­menliği ve senaryosu ile dikkat çeken 'The Im­i­ta­tion Game' ve Stephen Hawk­ing’in hayatından bir ke­siti an­la­tan 'The The­ory of Every­thing' izliyor. 2015 son­larına doğru çıkacak Tom Hooper’ın 'The Dan­ish Girl'i ve yönet­men David O. Rus­sell’la Jen­nifer Lawrence, Bradley Cooper ve Robert De Niro’yu tekrar bir araya ge­tiren 'Joy' 2016 Oscar’larında boy göstere­bilir.
image


GİŞEYE GÖZÜNÜ DİKEN­LER: 'Fifty Shades Of Grey' için bek­len­ti­leri çok yüksek tut­ma­mak gerekse de E.L. James’in çok satan romanının uyarlaması yılın en çok konuşula­cak film­lerinden biri ola­cak gibi. Bek­len­ti­leri yüksek tutabileceğimiz ve gişede başarılı ola­bile­cek film ise 'To­mor­row­land'. Yılın ses ge­tire­cek çizgi roman uyarla­malarının başında gelen 'Ant-Man'in de gişede iz bırak­ması muhtemel.


DEVAM FİLMLERİ: 'Star Wars: Episode VII - The Force Awak­ens' ve 'The Maze Run­ner: Scorch Tri­als' yılın tartışmasız en mer­akla bek­le­nen filmlerinden. Günümüzün en büyük ser­i­lerinden biri olan 'The Hunger Games: Mock­ing­jay - Part 2' da öyle. 2015’in en mühim devam film­lerinden biri 24. James Bond filmi 'Spec­tre' ola­caktır. 'Juras­sic World', 'Mis­sion: Im­pos­si­ble 5' ve 'Ter­mi­na­tor: Genisys' de hayran­larına gün saydıracak block­buster­lar. 'Ye­nilme­zler: Ul­tron Çağı' gişe anlamında en kuvvetli devam film­lerinden biri ola­caktır. Tam olarak bir devam filmi olup olmadığı henüz bil­in­meyen 'Mad Max: Fury Road' ise oldukça umut vaat ediyor.
image


ANİMASY­ON­LAR: Pixar’ın bugüne kadarki en özgün filmi ola­bile­cek 'In­side Out', Çılgın Hırsız film­lerinin yan karak­ter­leri 'Min­ions', bir grup atari fa­natiğinin dünyayı kur­tarma mac­erasını an­la­tan 'Pix­els' ve de hayran­larının vizyon tar­i­hini iple çektiği 'The Peanuts Movie' bu sen­eye damga vu­ra­cak an­i­masy­on­lar.
image


KORKU FİLMLERİ: Ale­jan­dro Amenábar’ın ‘Diğer­leri’ tarzına geri dönüş yapacağı 'Re­gres­sion', Guillermo Del Toro’nun de­tay­larını sır gibi sak­ladığı filmi 'Crim­son Peak' ve tartışmasız bir kült klasiğe dönüşecek 'It Fol­lows' bu yıl korku sine­ması adına zir­veyi oluştu­ra­cak.
image


USTA YÖNET­MEN­LER: Paul Thomas An­der­son’ın yurtdışı eleştir­i­leri bir süredir kulağımıza çalınan 'In­her­ent Vice'si, Werner Her­zog’un ticari an­lamda bugüne kadarki en id­dialı filmi 'Queen of the Desert', Mar­tin Scors­ese’nin 10 yılı aşkın bir süredir gerçekleştirm­eye çalıştığı pro­jesi 'Si­lence', Robert Ze­meckis’in ‘Teldeki Adam’ hikayesi 'The Walk', Ri­d­ley Scott’ın dev bütçeli bil­imkur­gusu 'The Mar­t­ian', Ron Howard’ın epik mac­erası 'In the Heart of the Sea' sine­ma­sev­er­lere kapı baca yıktıracak. Başrolünde Tom Hanks’in olduğu, senary­oda ise Coen kardeşlerin parmağının bu­lunduğu Steven Spiel­berg’in soğuk savaş dra­ması 'St James Place' 2015’e damga vura­bilir. Ter­ence Mal­ick’in 'Knight of Cups'ı ise şüph­e­siz ki en fazla mer­akla bek­le­nen film­ler­den biri.
image


SÜRPRİZLERE AÇIK: Geçen sene vizy­ona girmesi bek­le­nen ama 2015’e erte­le­nen Wa­chowski kardeşlerin çılgın bil­imkur­gusu 'Jupiter As­cend­ing' ve görsel dehası tartışılmaz olsa da güçlü hikayeler bul­mayı pek başara­mayan yönet­men Tarsem Singh’in son filmi 'Self­less' nasıl çıkacağı merak edilen film­ler­den. Kathryn Bigelow’un başyapıtı 'Point Break'in aynı isimli yeniden çevrimi ise filmin hayran­larını çile­den mi çıkara­cak yoksa mest mi ede­cek hep be­raber göreceğiz.
image


YÜKSE­LEN YÖNET­MEN­LER: Son iki filmiyle sine­ma­sev­er­leri kendine hayran bırakan Den­nis Vil­leneuve’nin son filmi 'Sicario', hak ettiği değeri bir türlü görmeyen Avus­tralya’lı yönet­men John Hill­coat’tan 'Triple Nine' olağanüstü bir oyuncu kadro­suyla sine­ma­sev­er­lerin şim­di­den iştahını kabartıyor. Jeff Nichols’un bil­imkur­gusu 'Mid­night Spe­cial' yılın en ben­z­er­siz film­lerinden biri ola­bilir. Yetenekli yönet­men Anton Cor­bijn’in son filmi 'Life'ta ise Dane De­Haan’ın James Dean rolündeki per­for­mansı mer­akla bek­leniyor.
image

(16 Ocak 2015 / BirGün) 

0 yorum:

Yorum Gönderme